Producenci
Promocje
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik szaro-różowy
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik szaro-różowy

140,00 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Aniołek śpiący
Lalka Metoo personalizowana Aniołek śpiący

140,00 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Miś beżowy 70cm
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Miś beżowy 70cm

170,00 zł

Cena regularna: 179,99 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
Kitchen helper 3w1 ze zjeżdżalnią, wieża edukacyjna, kolor do wyboru
Kitchen helper 3w1 ze zjeżdżalnią, wieża edukacyjna, kolor do wyboru

1 155,00 zł

Cena regularna: 1 195,00 zł

Najniższa cena: 1 195,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Pan Koala
Lalka Metoo personalizowana Pan Koala

130,00 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Króliś siwy
Lalka Metoo personalizowana Króliś siwy

130,00 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Królisia beżowa z kokardką
Lalka Metoo personalizowana Królisia beżowa z kokardką

130,00 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik różowy 70cm
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik różowy 70cm

170,00 zł

Cena regularna: 179,99 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Alpaczka beżowa
Lalka Metoo personalizowana Alpaczka beżowa

130,00 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Króliś beżowy
Lalka Metoo personalizowana Króliś beżowy

130,00 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik różowy
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik różowy

140,00 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik błękitny
Lalka Metoo personalizowana Puszysty Królik błękitny

140,00 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy o adresie internetowym www.vemissu.pl jest prowadzony przez Darię Arabską, która jest zarejestrowanym przedsiębiorcą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Sklep internetowy www.vemissu.pl posiada następujące dane: adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Czarna Rola 21b/23, 61-625 Poznań, adres do doręczeń: ul. Czarna Rola 21b/23, 61-625 Poznań, NIP 9721339259, REGON 525209328, adres poczty elektronicznej: kontakt@vemissu.pl, numer telefonu: +48 725 864 434.

3. Regulamin ten ma zastosowanie zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług Sklepu Internetowego, o ile nie stanowi inaczej konkretna klauzula Regulaminu.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które są zbierane w Sklepie Internetowym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z „Polityką Prywatności” opublikowaną na stronie Sklepu Internetowego.II. DEFINICJE

1. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Daria Arabska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vemissu Daria Arabska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Czarna Rola 21b/23, 61-625 Poznań i adres do doręczeń: ul. Czarna Rola 21b/23, 61-625 Poznań, NIP 9721339259, REGON 525209328, adres poczty elektronicznej: kontakt@vemissu.pl, numer telefonu: +48 725 864 434.

2. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, zawiera Umowę Sprzedaży lub podejmuje inne czynności prawne związane z zakupem produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.

3. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. Dokument określający zasady korzystania Sklepu Internetowego oraz uregulowania prawne, prawa i obowiązki stron, procedury postępowania i inne istotne informacje dotyczące działania i korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Regulamin stanowi integralną część umowy między Sklepem Internetowym a Klientem, reguluje zasady zakupów, dostawy, reklamacji, ochrony danych osobowych i innych aspektów związanych z korzystaniem z Sklepu Internetowego.

5. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: www.vemissu.pl. Sklep Internetowy jest dostępny przez przeglądarkę internetową i może być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. PRODUKT - ruchoma rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. DZIEŃ ROBOCZY – pojedynczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów (soboty i niedziele) oraz ustawowo uznanych dni wolnych od pracy (święta).

8. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz udostępniony w Sklepie Internetowym, który pozwala na utworzenie Konta. Formularz Rejestracji to jedyna opcja utworzenia Konta w Sklepie Internetowym.

9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, pozwalający na składanie Zamówienia, w tym dodawanie Produktów do koszyka elektronicznego oraz określanie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. KONTO - Usługa Elektroniczna, zdefiniowana indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, obejmująca zbiór zasobów przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, zawierających dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień w Sklepie Internetowym.

11. DANE OSOBOWE - gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klientów, takich jak adresy dostawy, dane kontaktowe, informacje płatnicze, które wymagają przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informowania Klientów o celach i zakresie przetwarzania ich danych oraz o ich prawach w tym zakresie.

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, złożone za pomocą Formularza Zamówienia, mające na celu bezpośrednie zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu, zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. CENA - kwota pieniężna wyrażona w polskich złotych, za którą można nabyć Produkt.

16. DOSTAWA - proces przekazania Produktu. Odnosi się do przesyłki i transportu zamówionych Produktów do adresu wskazanego przez Klienta. Sklep Internetowy może oferować różne opcje dostawy.

17. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, polegająca na dystrybucji treści za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca automatyczne otrzymywanie przez Usługobiorców kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

18. REKLAMACJA - to formalne zgłoszenie Klienta dotyczące wady lub niezgodności produktu lub usługi, której zakupiony Produkt nie spełnia oczekiwań lub z góry ustalonych standardów jakościowych.

19. KODEKS CYWILNY – główny akt prawny regulujący prawo cywilne w Polsce. Ustawa, kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta, z wyjątkiem sytuacji określonych w „Polityce Prywatności”.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego jest dobrowolna, ale jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. W niniejszym Sklepie Internetowym możesz składać zamówienia przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

6. Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym są świadczone nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z wyżej wymienionych usług poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vemissu.pl.

7. W Formularzu Zamówienia Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także informacje dotyczące Umowy Sprzedaży, takie jak: wybrany Produkt/Produkty, ilość Produktu/Produktów, miejsce i sposób Dostawy Produktu/Produktów oraz wybrany sposób płatności. Klienci, którzy nie są konsumentami, są również zobowiązani do podania nazwy firmy oraz numeru NIP.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którego używa Usługodawca:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • posiadanie aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu wynosząca 1024x768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Klient jest zobowiązany wprowadzać dane zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych jest określony w punkcie IX niniejszego Regulaminu.


IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego w Sklepie Internetowym.

2. Na stronie Sklepu Internetowego widoczna jest cena Produktu, wyrażona w polskich złotych i zawierająca obowiązujące podatki. Klient otrzymuje informacje dotyczące całkowitej ceny(w tym podatków) Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także kosztów dostawy, takich jak opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe.

3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie akceptuje Zamówienie w celu jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego akceptacja następują poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, akceptacji Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

4. W celu utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży, dokonuje się następujących czynności:

 • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;
 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie 3.

5. Sprzedawca pozostawia sobie możliwość zerwania Umowy Sprzedaży przed wysłaniem produktu do Klienta, jeśli zakupiony przez Klienta produkt został uprzednio wyprzedany, a system sklepowy nie zdążył odświeżyć aktualnych stanów magazynowych z chwili zakupu produktu przez Klienta. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta oraz zwraca mu wszelkie zapłacone środki w ciągu 5 dni roboczych od informacji o anulowaniu zamówienia.

 

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. W ramach Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi poniższe metody płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • PayPo - płatności odroczone.
 • Za pośrednictwem platformy Płatności Shoper - obsługiwane przez Autopay (wcześniej Blue Media S.A.)
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (wpłata na konto bankowe).
 • PKO Bank Polski S.A. - Numer rachunku: 12 1020 4027 0000 1702 1845 7710.

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Płatności Shopera obsługiwane przez Blue Media S. A.– aktualne dostępne sposoby płatności są określone na stronie Sklepu Internetowego w sekcji "Sposoby płatności".

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą są przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem "Płatności Shopera", obsługiwanych przez Blue Media S.A.

4. Obsługiwane karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

5. Termin płatności:

 • Jeżeli Klient wybierze płatność przelewem, płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, Klient ma obowiązek dokonać płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Jeżeli Klient wybierze płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient ma obowiązek dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i braku jego opłacenia w terminie wyznaczonym przez niniejszy Regulamin, Sprzedawca ma prawo do anulacji Zamówienia.VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji to czas, który potrzebny jest na przygotowanie bądź wyprodukowanie i wydanie kurierowi złożonego przez Klienta Zamówienia.

2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia.

3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

4. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy podany termin.

5. Czas realizacji to nie to samo co czas dostawy. Za czas dostawy odpowiada firma kurierska.VII. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa Produktu jest możliwa tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są podane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3. Czas dostawy zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka kurierska,
 • Przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Paczkomaty,
 • Przesyłka półpaletowa, paletowa.

5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeśli różne Produkty mają różne terminy dostawy, najdłuższy podany termin jest obowiązujący, jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

7. Początek terminu realizacji i dostawy Produktu do Klienta jest ustalany w następujący sposób:

 • Jeśli Klient wybierze płatność przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy.
 • Jeśli Klient wybierze płatność przy odbiorze - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostarczenia Zamówienia w kilku paczkach.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostarczenia przesyłki, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w wysyłce Zamówienia.

10. Czas dostawy może się wydłużyć z powodu niezastania nikogo pod podanym adresem lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

11. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia nie ma możliwości modyfikacji zamówienia tudzież dodawania i wymiany produktów w Zamówieniu.


VIII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który dokonał zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez konieczności podawania przyczyny. Aby zachować ten termin, wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Można to zrobić na przykład:

 • pisemnie na wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vemissu.pl.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny zakładce „Zwroty i wymiana”, która znajduje się w stopce niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w zależności od rodzaju umowy:

 • dla umowy, w której Klient objął Towar w posiadanie, lub w której wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części;
 • dla pozostałych umów, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W skutek odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieważną.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem Towaru oraz nie bierze odpowiedzialności w przypadku zagubienia paczki przez wybranego przez Konsumenta przewoźnika. 

8. Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt - nieprefabrykowany - Produkt, który jest wytwarzany na zamówienie Klienta. Sprzedawca dostarcza towar, który jest wyprodukowany zgodnie z określonymi przez Klienta parametrami podczas składania zamówienia (rozmiar, kolor itp.) spośród kilku opcji zaproponowanych przez Sprzedawcę.
 • umów, w których produkt jest wytwarzany zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami Klienta lub ma na celu zaspokojenie jego spersonalizowanych potrzeb - towar personalizowany.
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt, dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego otwarcie po dostarczeniu uniemożliwia zwrot z powodu ochrony zdrowia lub względów higienicznych.
 • umów, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12. Sprzedawca nie akceptuje zwrotów Produktów wysłanych za pobraniem lub do punktów odbioru.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

14. Zwracany towar nie może wykazywać żadnych śladów użytkowania i powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony Klientowi. W przypadku widocznych śladów użytkowania lub braku oryginalnego opakowania, zwrot nie zostanie uznany, a Produkt zostanie odesłany na koszt Klienta.


IX. REKLAMACJA

1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru zgodnego z umową. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej– zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

5. Umową Sprzedaży objęte są Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

7. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Produktu w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza znajdującego się w zakładce „Reklamacje” w stopce Sklepu Internetowego.

8. Sposoby reklamacji:

 • pisemnie przy użyciu formularza na wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym;
 • w formie elektronicznej przy użyciu formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vemissu.pl.

9. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt niezgodny z umową na adres wskazany przez Sprzedawcę, który zostanie podany pocztą elektroniczną lub telefonicznie podczas procedury reklamacyjnej ze Sprzedawcą.

10. Zalecenia dotyczące opisu reklamacji:

 • W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji, Klient powinien podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, takie jak rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową.
 • Klient powinien również precyzować żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia do zgodności z umową, oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpienia od umowy lub innych roszczeń w związku ze składaną reklamacją.
 • Klient powinien podać dane kontaktowe składającego reklamację, co przyczyni się do ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji.
 • Wymogi przedstawione powyżej stanowią jedynie zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji, które mogą być złożone również bez ich uwzględnienia.

11. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

12. Do reklamacji powinny zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

14. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, Sklep Internetowy kontaktuje się z Klientem drogą mailową w celu ustalenia, czy zakupiony Produkt ma zostać odesłany do Klienta na jego koszt, czy też ma zostać zutylizowany. Koszt przesyłki ponosi Klient.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient, który zgłasza reklamację dotyczącą Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

3. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. OPINIE O PRODUKTACH

1. Sprzedawca umożliwia Klientom wystawianie i uzyskiwanie dostępu do opinii dotyczących Produktów oraz Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie Regulaminu.

2. Klienci mają możliwość wyrażenia opinii po skorzystaniu z formularza, który umożliwia dodanie opinii na temat Produktu lub Sklepu Internetowego. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (również za pomocą zewnętrznego widgetu) lub poprzez indywidualny link przesłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail po dokonaniu zakupu. Podczas dodawania opinii, Usługobiorcy mają możliwość dołączenia oceny graficznej lub zdjęcia Produktu, jeśli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

3. Opinia dotycząca Produktu może zostać wystawiona jedynie dla Produktów faktycznie zakupionych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy przez Klienta, który dokonał zakupu tego konkretnego Produktu.

4. Zabrania się wystawiania fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu dodania opinii o Produkcie. Opinia dotycząca Sklepu Internetowego może zostać wystawiona jedynie przez osobę, która jest Klientem Sklepu Internetowego.

5. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do celów nielegalnych, w szczególności działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub naruszających prawa osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami uczciwego postępowania podczas dodawania opinii.

6. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego, na przykład przy konkretnym Produkcie lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym Sprzedawca współpracuje.

7. Sprzedawca gwarantuje, że publikowane opinie na temat Produktów pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu danego Produktu. Sprzedawca podejmuje następujące działania w celu weryfikacji źródła opinii:

 • Opinie publikowane za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego są poddawane weryfikacji przez Sprzedawcę przed publikacją. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności czy osoba wystawiająca opinię jest faktycznym Klientem Sklepu Internetowego. Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym oraz, w przypadku opinii dotyczących Produktu, czy zakupiła właśnie ten konkretny Produkt. Weryfikacja ta jest przeprowadzana najszybciej jak to jest możliwe.
 • Sprzedawca wysyła Klientom (również za pośrednictwem zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu. Dostęp do formularza opinii otrzymuje jedynie Klient, który faktycznie zakupił dany Produkt w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących opinii, czy dana opinia pochodzi od Klienta, który faktycznie dokonał zakupu danego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii w celu wyjaśnienia i potwierdzenia, czy jest on rzeczywiście Klientem Sklepu Internetowego oraz czy zakupił opiniowany Produkt.

8. Działania te mają na celu zapewnienie wiarygodności i autentyczności opinii, które pojawiają się na stronie Sklepu Internetowego.

9. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii oraz zastrzeżenia dotyczące tego, czy dana opinia pochodzi od Klienta, który faktycznie zakupił dany Produkt, mogą być zgłaszane w sposób analogiczny do procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie Internetowej w dniu 11.05.2023 r.

2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z powodów uzasadnionych, takich jak zmiany w przepisach prawa, metodach płatności i dostaw - w zakresie, w jakim takie zmiany mają wpływ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie ogólne i aktualne przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz o ochronie danych osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl